INSTRUCTIUNI privind organizarea si desfasurarea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, Ministerul Administratiei si Internelor, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 677 din 24/09/2003

 

Art. 19. - (1) Autovehiculele folosite la proba practica a examenului trebuie sa fie din categoria celor pentru care se solicita obtinerea permisului de conducere.

(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) trebuie sa fie dotate cu dubla comanda (cu exceptia motocicletelor), oglinzi retrovizoare pentru candidat si examinator, precum si caseta omologata cu inscriptia "SCOALA".

(3) În timpul examenului autovehiculele si remorcile nu vor fi încarcate.

(4) Persoanele cu handicap fizic sustin examenul cu autovehicule adaptate infirmitatii lor.

Art. 20. - Traseele folosite la proba practica sunt, de regula, altele decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursantilor, care sa permita examinatorului aprecierea deprinderilor si aptitudinilor necesare conducerii în siguranta a unui autovehicul.

Art. 22. - (1) în timpul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului din celelalte categorii examinatorii vor urmari:

a) pregatirea pentru drum, pozitia la volan, cunoasterea aparaturii de bord:

1. verificarea autovehiculului (directie, sistem de frânare, pneuri, instalatii de iluminare, semnalizare, avertizare si stergatoare de parbriz);

2. instalarea la postul de conducere (reglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare si fixarea centurii de siguranta);

3. cunoasterea aparaturii de bord si a comenzilor;

4. verificarea închiderii usilor;

 

b) manevrarea si mentinerea pozitiei autovehiculului în timpul mersului: 1. pornirea motorului, eliberarea frânei de stationare, sincronizarea ambreiajului cu acceleratia, plecarea de pe loc, schimbarea vitezelor, pozitia mâinilor pe volan;

2. pozitia autovehiculului în timpul mersului (folosirea partii din dreapta a drumului, mentinerea benzii de circulatie fara încalcarea marcajelor de delimitare a acesteia, bordurii, acostamentului, insulelor de dirijare a fluxurilor de trafic);

3. conducerea în zone cu trafic auto si pietonal aglomerat;

 

c) viteza de deplasare si modul de comportare în trafic:

1. viteza de deplasare pe sectoare de drum unde, conform prevederilor legale, aceasta trebuie redusa sau unde sunt instituite restrictii prin indicatoare;

2. adaptarea vitezei în functie de starea drumului si de elementele geometrice ale acestuia, de vizibilitate, conditii atmosferice, densitatea traficului;

3. conducerea nejustificata a autovehiculelor cu viteza redusa, sub valorile impuse de trafic sau indicatoare rutiere;

4. comportari agresive sau emotive în trafic;

 

d) schimbarea directiei de mers si executarea virajelor:

1. asigurarea si semnalizarea intentiei schimbarii directiei de mers (folosirea oglinzilor retrovizoare, a semnalizarii schimbarii directiei de mers);

2. respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor si încadrarea corecta pentru schimbarea directiei de mers;

3. modul de schimbare a directiei de mers si de efectuare a virajelor (adaptarea vitezei pentru a nu stânjeni sau pune în pericol ceilalti participanti la trafic);

4. modul de înscriere si traiectoria în viraj, pozitia în timpulcutarii acestuia si viteza;

5. schimbarea corecta si la timp a treptei de viteza, folosirea ambreiajului, acceleratiei si frânei, manevrarea volanului;

 

e) circulatia in intersectie:

1. reducerea vitezei si încadrarea pe benzi sau rânduri, corespunzator cu directia de mers;

2. sesizarea intentiilor de deplasare a celorlalti participanti la trafic;

3. asigurarea la intrarea în intersectie, observarea fluxurilor de circulatie si ordinea intersectarii lor;

4. acordarea prioritatii vehiculelor si pietonilor în functie de reglementarea instituita în intersectie;

5. modul în care secuta depasirea vehiculelor angajate în viraj la stânga;

6. sa nu efectueze manevre interzise în intersectii (oprire, întoarcere, mers înapoi etc.);

 

f) efectuarea depasirilor:

1. sesizarea din timp a vehiculului ce urmeaza sa fie depasit;

2. asigurarea în vederea evitarii unei tamponari cu vehiculele care vin din fata, din spate, precum si modul de semnalizare a intentiei de a efectua depasirea;

3. tehnica efectuarii depasirii (aprecierea vitezelor, folosirea rezervei de putere a autovehiculului, adaptarea vitezei în functie de cea a vehiculului depasit, alegerea unei trepte de viteza adecvate, aprecierea spatiului necesar si a celui existent pentru depasire, modul de angajare în depasire, mentinerea unei distante laterale suficiente fata de vehiculul depasit, reintrarea în partea dreapta fara pericol, folosirea oglinzilor retrovizoare, ezitari în efectuarea depasirilor);

4. modul de depasire a autovehiculelor oprite, în special a mijloacelor de transport în comun aflate în statie;

5. modul de depasire a vehiculelor cu tractiune animala, bicicletelor, motocicletelor, coloanelor, autovehiculelor lente sau a celor cu gabarit depasit;

6. sa nu efectueze depasiri pe sectoare de drum unde aceasta manevra este interzisa;

7. modul de comportare în momentul în care este depasit (mentinerea directiei de mers, a vitezei de deplasare si sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a partii carosabile);

 

g) respectarea regulilor referitoare la prioritatea de trecere:

1. respectarea normelor referitoare la prioritate, în functie de situatie (prioritate de dreapta sau de stânga în intersectiile cu sens giratoriu, indicatoare de reglementare a prioritatii, semafor, ofiter sau agent de politie rutiera);

2. acordarea prioritatii vehiculelor aflate în miscare, la pornirea de pe loc a autovehiculului;

3. acordarea prioritatii pietonilor în locurile semnalizate sau marcate pentru trecerea acestora;

4. tendinte repetate de a ceda trecerea pietonilor si vehiculelor, fara motiv întemeiat;

5. acordarea prioritatii în timpul efectuarii virajelor, schimbarii directiei de mers si al trecerii prin locuri îngustate;

6. pozitia autovehiculului oprit în intersectie pentru a acorda prioritate (daca jeneaza fluenta traficului);

 

h) comportarea fata de semnalizarea rutiera:

1. observarea si respectarea semnificatiei indicatoarelor, marcajelor, a semnalelor ofiterului sau agentului de politie rutiera si a semaforului;

 

i) mersul înapoi:

1. asigurarea ca manevra se poatecuta în siguranta;

2. cuplarea manetei schimbatorului de viteze în treapta pentru mers înapoi;

3. modul de vizualizare a traseului ce urmeaza a fi parcurs;

4. traiectoria autovehiculului si distanta parcursa;

5. sa nucute manevra pe sectoarele de drum unde aceasta este interzisa;

6. mersul înapoi în linie dreapta si mersul înapoi spre stânga sau dreapta;

 

j) parcarea laterala, cu fata sau spatele:

1. asigurarea ca manevra se poatecuta în siguranta;

2. traiectoria autovehiculului la intrarea si iesirea din parcare;

3. pozitionarea autovehiculului fata de celelalte vehicule si fata de bordura;

4. acordarea prioritatii la iesirea din parcare vehiculelor aflate în miscare;

5. sa nu efectueze manevra în locuri unde aceasta este interzisa;

 

k) manevra de întoarcere:

1. întoarcerea pe o strada cu o singura banda pe sensul de mers:

1.1. semnalizarea si oprirea pe partea dreapta a strazii;

1.2. asigurarea ca manevra se poate efectua în siguranta si semnalizarea (stânga);

1.3. traiectoria autovehiculului;

1.4.Executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisa;

2. Întoarcerea pe o strada cu doua sau mai multe benzi pe sensul de mers:

2.1. asigurarea, semnalizarea si încadrarea pe banda de lânga axa drumului;

2.2. oprirea si asigurarea ca din sens opus nu circula alte vehicule;

2.3. traiectoria autovehiculului;

2.4. Executarea manevrei pe sectoare de drum unde aceasta este interzisa;

 

l) oprirea în rampa:

1. imobilizarea autovehiculului în rampa fara sa opreasca motorul;

2. daca la pornire autovehiculul se deplaseaza înapoi, punând astfel în pericol securitatea vehiculului din spate;

 

m) comportarea fata de ceilalti participanti la trafic:

1. comportarea fata de pietoni (în special fata de copii, batrâni, persoane cu handicap fizic);

2. comportarea fata de autovehiculele care, potrivit legii, au prioritate (pompieri, politie, salvare, coloane în mers etc.);

 

n) evitarea unor obstacole aparute brusc pe partea carosabila a drumului:

1. modul de manevrare si control al autovehiculului la sesizarea acestor obstacole si în cazul evitarii unor coliziuni;

2. folosirea unor spatii din drum sau din afara lui pentru a evita coliziunea sau situatii mai periculoase în trafic;

3. modul de evitare a pietonilor care traverseaza strada prin locuri care nu sunt marcate si semnalizate corespunzator;

4. anticiparea unor pericole si masurile luate pentru evitarea lor;

 

o) conducerea pe timp nefavorabil (vânt, ploaie, mâzga, lapovita, polei, gheata, ninsoare, viscol etc.):

1. modul de folosire a instalatiei de iluminare si semnalizare;

2. observarea obstacolelor, a semnalizarii rutiere si a participantilor la trafic pe timp nefavorabil;

3. manevrarea si pastrarea controlului autovehiculului, modul de actionare a frânei si a volanului;

4. viteza de deplasare pe timp nefavorabil;

5. oprirea autovehiculului în cazul unor conditii de timp nefavorabile, deosebite (ploaie torentiala, viscol puternic, ceata foarte densa).

 

(2) Candidatii vorcuta cel putin doua manevre dintre cele prevazute la alin. (1) lit. i)-l), examinatorii consemnând în anexa aceste probe.

Art. 23. - În cadrul probei practice de conducere în traseu a autovehiculului, examinatorii sunt obligati:

a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidatilor;

b) sa verifice documentele, precum si starea tehnica a autovehiculelor de scoala cu care se efectueaza proba de traseu;

c) sa explice candidatilor modul de desfasurare a probei si sa le comunice traseul ce urmeaza a fi parcurs;

d) sa nu permita accesul în autovehicul al altor persoane, cu exceptia candidatilor;

e) sa nu permita transmiterea de indicatii si sfaturi candidatului în timpul examinarii;

f) sa urmareasca cu atentie modul de efectuare a manevrelor de conducere a autovehiculului, sa intervina în situatii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulatie;

g) sa nu angajeze cu candidatii discutii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective;

h) sa manifeste exigenta si obiectivitate în aprecierea cunostintelor si acordarea calificativelor, având o comportare civilizata fata de candidati.

Art. 24. - (1) Examinarea la proba de conducere a autovehiculului se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.

(2) Durata probei trebuie sa fie, în medie, de 25 de minute pentru categoriile B, BE si subcategoriile B1, B1E si de 45 de minute pentru celelalte categorii sau subcategorii, iar distanta parcursa trebuie sa fie suficienta pentru ca examinatorul sa poata aprecia aptitudinile si comportamentul candidatilor.

(3) Candidatul care a depasit punctajul maxim de penalizare, înaintea expirarii perioadei prevazute la alin. (2), este declarat "Respins".

Art. 25. - (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevazute la art. 21 de catre persoana examinata se penalizeaza de catre examinator prin consemnarea literei "l" în casuta corespunzatoare regulii încalcate din anexa la chestionar.

(2) În cazul repetarii aceleiasi greseli, aceasta se consemneaza de fiecare data în rubrica corespunzatoare, punctajul de penalizare fiind înmultit cu numarul de greseli înscrise în anexa.

Art. 26. - Sunt declarate "Admis" la proba practica persoanele care cumuleaza cel mult 20 de puncte penalizare în timpul prevazut la art. 24 alin. (2).