Mai jos aveti lista intebarilor de mecanica ce le veti intalni la noul examen auto ce se da pe calculator cat si raspunsurile corecte.

1

Autovehiculele şi remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticităţii de către:

a) Autoritatea Rutieră Română;

b) Direcţia Poliţiei Rutiere;

c) Registrul Auto Român.

2

Când este necesară efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, chiar dacă perioada scadentă nu a fost depăşită:

a) în cazul în care deţinătorul a avut retras dreptul de conducere pe o perioadă mai mare de 12 luni;

b) dacă s-a pierdut certificatul de înmatriculare;

c) dacă autovehiculul a avut avarii grave la mecanismul de direcţie în urma unor evenimente rutiere.

3

Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculului dacă:

a) nu a fost supus inspecţiei tehnice periodice înaintea datei înscrise în anexa certificatului de înmatriculare;

b) noxele motorului ating limita maximă;

c) are montate alte dispozitive de iluminare şi semnalizare decât cele omologate de autoritatea competentă.

4

Când este necesară efectuarea unei inspecţii tehnice periodice, chiar dacă perioada scadentă nu a fost depăşită:

a) dacă autovehiculului i s-a efectuat o reparaţie capitală;

b) dacă autovehiculul nu a fost folosit o perioadă îndelungată;

c) în cazul în care deţinătorul a avut retras dreptul de conducere pe o perioadă mai mare de 12 luni.

5

Vehiculele se înmatriculează numai dacă:

a) au o stare tehnică şi estetică foarte bună;

b) au fost omologate de către R.A.R.;

c) se completează fişa de înmatriculare.

6

Lăţimea generală a vehiculelor, inclusiv încărcătura este de:

a) 2,50-2,60 m;

b) 2,60-2,70 m;

c) 2.50-2,70 m;

7

Care este documentul care se eliberează în urma omologării unui autovehicul ?

a) autorizaţia provizorie de circulaţie;

b) certificatul de înmatriculare al vehiculului;

c) cartea de identitate a vehiculului.

8

Care din următoarele cauze determină scăderea presiunii uleiului?

a) înfundarea sorbului pompei de ulei;

b) nivelul prea mare a uleiului în carter;

c) folosirea unui ulei prea vâscos.

9

Ciclul de funcţionare al motorului cu ardere internă în patru timpi, se realizează în :

a) patru rotaţii complete ale arborelui cotit;

b) patru rotaţii complete ale arborelui cu came;

c) două rotaţii complete ale arborelui cotit.

10

Când direcţia unui autovehicul trage dreapta înseamnă că:

a) este reglat incorect unghiul de convergenţă;

b) este reglat incorect unghiul de fugă;

c) este reglat incorect unghiul de cădere.

11

Rolul diferenţialului este:

a) de a permite ca roţile punţilor motoare să ruleze cu turaţii diferite;

b) atenuarea şocurilor din transmisia automobilelor;

c) amplificarea momentului motor, pe care-l transmite la roţi.

12

Care este rolul transmisiei ?

a) transmiterea mişcării de la ambreiaj la cutia de viteze;

b) transmiterea mişcării de la motor la roţile motrice;

c) asigurarea eficienţei frânei de motor.

13

Uzura anvelopei pe mijlocul benzii de rulare este o consecinţă a rulajului :

a) cu viteză ridicată;

b) cu viteză redusă;

c) cu presiune mare.

14

Care trebuie să fie nivelul electrolitului în bateria de acumulatori ?

a) 10-15 mm sub nivelul plăcilor;

b) 10-15 mm deasupra plăcilor;

c) la nivelul plăcilor.

15

La coborârea unei pante lungi cu autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie se recomandă folosirea frânei de motor întrucât:

a) realizează o economie apreciabilă de combustibil;

b) evită suprasolicitarea frânei de serviciu care în anumite condiţii devine ineficientă;

c) micşorează uzura motorului.

16

Care poate fi indiciul exterior al consumului mărit de combustibil în urma reglărilor greşite la motor ?

a) fum de eşapament alb;

b) fum de eşapament albastru;

c) fum de eşapament negru.

17

Care este rolul electromotorului?

a) antrenează arborele cotit;

b) antrenează compresorul;

c) antrenează ventilatorul.

18

Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan ?

a) uzura pronunţată a pneurilor roţilor din faţă;

b) uzura pronunţată a angrenajelor din caseta de direcţie;

c) uzura pronunţată a suspensiei autovehiculului.

19

Care este rolul termostatului ?

a) menţine temperatura lichidului de răcire în limitele optime;

b) închide şi deschide circuitul lichidului către instalaţia de climatizare, la anumite temperaturi;

c) realizează scăderea temperaturii lichidului de răcire.

20

Uzura pronunţată a marginilor benzii de rulare se datorează :

a) rulării cu presiune mai mică decât cea recomandată;

b) rulării cu presiune mai mare decât cea recomandată;

c) conducerii cu viteză mare.

21

Care este rolul bateriei de acumulatori ?

a) transformă curentul de joasă tensiune în curent de înaltă tensiune;

b) alimentează consumatorii de energie electrică în raport de necesităţi;

c) produce curent electric necesar alimentării consumatorilor.

22

Care dintre unghiurile direcţiei face ca, după virare, roţile directoare să revină în poziţia iniţială?

a) unghiul de convergenţă;

b) unghiul de cădere;

c) unghiul de fugă.

23

Echipamentul de direcţie prevăzut cu un sistem de amplificare (servodirecţie):

a) este obligatoriu pentru toate autovehiculele cu sarcină maximă pe axa directoare mai mare de 4500 kg;

b) este obligatoriu la toate tipurile de autoturisme;

c) nu există nici o prevedere în acest sens.

24

Momentul motor transmis la roţi in trepte inferioare de viteză este:

a) mai mic decât la arborele motorului;

b) mai mare decât la arborele motorului;

c) egal cu cel de la arborele motorului.

25

Care este rolul mecanismului de distribuţie ?

a) asigură pătrunderea amestecului carburant în cilindri şi evacuarea gazelor arse;

b) asigură distribuirea curentului electric de înaltă tensiune la bujii;

c) asigură uniformizarea mersului motorului prin distribuirea surplusului de energie debitat în timpul motor către ceilalţi timpi.

26

În cazul rulării cu un pneu umflat sub presiunea indicată de constructor, uzura neuniformă a benzii de rulare se produce:

a) în zona exterioară a benzii de rulare;

b) pe creastă;

c) pe toată suprafaţa.

27

Care din următoarele cauze determină descărcarea bateriei de acumulatori ?

a) oxidarea bornelor;

b) desfacerea legăturilor;

c) folosirea excesivă a demarorului.

28

Care este rolul generatorului de curent alternativ ( alternatorului) :

a) asigură pornirea automată a motorului;

b) este sursa de energie pentru consumatori în timpul funcţionării motorului şi de încărcare a bateriei de acumulatori;

c) alimentează cu energie electrică electromotorul.

29

Din ce cauză faza de întâlnire a farului “bate” în sus ?

a) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte în jos (sub filament);

b) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte în sus (deasupra filamentului);

c) becul bilux este montat cu ecranul fazei scurte lateral.

30

Inspecţia tehnică a autovehiculelor destinate instruirii practice se efectuează :

a) anual la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de MT;

b) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată de RAR;

c) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică a M.I.

31

Unghiul de cădere al roţilor are rolul:

a) de a împiedica oscilaţiile roţii în limita jocului din rulmenţii butucului;

b) de a micşora tendinţa de deschidere a roţilor;

c) de a menţine roţile directoare în poziţie stabilă de mers rectiliniu al automobilului.

32

Precizaţi care dintre cauzele următoare conduc la încălzirea excesivă a pneurilor:

a) rularea cu o presiune mai mare în pneuri decât cea indicată de uzina constructoare;

b) rularea fără oprire pe o distanţă prea mare;

c) rularea cu presiune mai mică în pneuri decât cea indicată de uzina constructoare.

33

Care poate fi indiciul exterior al uzurii pronunţate a setului motor?

a) fum de eşapament alb;

b) fum de eşapament albastru;

c) fum de eşapament negru.

34

Care din următoarele defecţiuni conduc la patinarea ambreiajului ?

a) uzura mare a ferodourilor discurilor conduse;

b) cursa liberă a pedalei de ambreiaj este prea mare;

c) ruperea pârghiei de debraiere.

35

Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare care:

a) avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi ale sistemului;

b) nu are nici o influentă asupra spaţiului de oprire;

c) reglează în mod automat forţa de frânare la roată, evitând blocarea roţii.

36

Uzura neuniformă a benzii de rulare în plan transversal poate fi cauzată de:

a) bruscarea frecventă a direcţiei;

b) reglarea necorespunzătoare a unghiurilor de fugă;

c) reglarea necorespunzătoare a convergenţei roţilor.

37

Care din următoarele cauze duce la uzura prematură a anvelopelor roţilor din faţă:

a) greutatea mare pe puntea din faţă datorită existenţei motorului;

b) solicitarea mai mare a roţilor din faţă la viraje şi la menţinerea direcţiei de mers;

c) reglarea greşită a convergenţei roţilor.

38

Cum veţi proceda când încărcătura depăşeşte greutatea maximă autorizată a vehiculului ?

a) măriţi presiunea în pneuri;

b) rulaţi cu viteză redusă;

c) nu efectuaţi transportul în asemenea condiţii.

39

Care din următoarele defecţiuni creează joc mare la volan?

a) convergenţa roţilor nereglată;

b) unsori prea vâscoase în caseta de direcţie şi la articulaţii;

c) uzura pronunţată a capetelor de bară.

40

Care este rolul ambreiajului?

a) asigură legătura dintre cutia de viteză şi roţile motrice;

b) cuplează şi decuplează frâna de serviciu;

c) cuplează şi decuplează legătura dintre motor şi cutia de viteze.

41

Inspecţia tehnică a autovehiculelor noi destinate instruirii practice se efectuează :

a) anual la o staţie de inspecţie tehnică autorizată de MT;

b) la cel mult un an într-o staţie de inspecţie tehnică autorizată de RAR;

c) la cel mult sase luni într-o staţie de inspecţie tehnică a M.I.

42

La frânare observaţi că autoturismul dvs. trage într-o parte. Care sunt cauzele posibile ?

a) volanul are joc peste limitele maxime admise;

b) suprafaţa carosabilului are aderenţa uniformă;

c) sistemul de frânare are dezechilibru mai mare de 20 %.

43

Pătrunderea apei în baia de ulei a motorului se constată prin :

a) mersul neregulat al motorului;

b) scăderea nivelului apei în radiator;

c) existenţa unei spume de culoare gălbuie pe joja de nivel a uleiului.

44

Uzura neuniformă a benzii de rulare a unui pneu este produsă de:

a) exploatarea pneului în condiţii de suprapresiune;

b) exploatarea pneului în condiţii de suprasarcină;

c) rularea cu viteză excesivă.

45

Care din cauzele de mai jos determină jocul mare al volanului?

a) presiune scăzută în pneurile din faţă;

b) jocul mare al fuzetei pe pivot;

c) unsoare prea vâscoasă în articulaţiile transmisiei direcţiei.

46

După ce recunoaşteţi că ambreiajul patinează ?

a) la schimbarea treptelor de viteză se aude zgomot de pinioane;

b) când motorul se găseşte în priză directă, la accelerarea bruscă, autovehiculul nu dezvoltă o viteză corespunzătoare;

c) la plecarea de pe loc autovehiculul produce smucituri.

47

Care dintre următoarele defecţiuni ale instalaţiei de răcire conduce la uzura prematură a motorului ?

a) blocarea termostatului în poziţia deschis;

b) uzura rulmenţilor pompei de apă;

c) înfundarea instalaţiei de încălzire.

48

Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate efectua numai dacă:

a) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;

b) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări;

c) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate.

49

Roţile directoare ale autovehiculelor cu tracţiune pe spate, sunt de regulă :

a) divergente sau paralele;

b) convergente sau paralele;

c) divergente.

50

Dispozitivul ABS reprezintă o componentă a unui sistem de frânare:

a) pneumo-hidraulic asistat;

b) care avertizează asupra apariţiei unei disfuncţionalităţi ale sistemului;

c) care reglează în mod automat alunecarea în sensul de rotaţie al roţilor.

51

Ce se înţelege prin anvelopă de zăpadă ?

a) anvelopele al căror desen al benzii de rulare şi structura sunt concepute pentru a asigura un comportament mai bun pe noroi şi zăpadă proaspătă;

b) anvelopa la care desenul benzii de rulare este caracterizat, în general prin elemente, canale şi/sau proeminenţe masive, mai distanţate unele de altele decât cele ale anvelopelor de drum;

c) anvelopa de drum care poate circula în toate anotimpurile, pe orice tip de carosabil cu aceleaşi performanţe la rulare.

52

Care dintre următoarele cauze determină scăderea puterii motorului ?

a) acumulatorul este descărcat;

b) conjuctorul-disjunctorul este defect;

c) toba de evacuare este înfundată.

53

Când se consideră că autovehiculul merge în priză directă ?

a) când turaţia arborelui cotit este mai mare decât turaţia roţilor;

b) când turaţia arborelui cotit este mai mică decât turaţia roţilor;

c) când turaţia arborelui cotit este egală cu turaţia arborelui secundar al cutiei de viteze.

54

Înscrisul TUBELESS pe o anvelopă, semnifică faptul că :

a) anvelopa este cu profil de iarnă;

b) anvelopa este cu profil de vară;

c) anvelopa este de tipul “fără cameră de aer”.

55

Ce rol are mecanismul de direcţie al autovehiculului ?

a) să permită o conducere uşoară;

b) să permită bracarea cu uşurinţă a roţilor directoare;

c) să asigure stabilitatea în mers a autovehiculului.

56

Care este cea mai frecventă cauză care duce la arderea garniturii de chiulasă ?

a) blocarea termostatului în poziţie deschis;

b) strângerea insuficientă a chiulasei;

c) înfundarea filtrului de aer.

57

Uzura anvelopei pe una dintre marginile benzii de rulare, se datorează :

a) dereglării unghiurilor de convergenţă;

b) rulării cu presiune scăzută;

c) rulării cu presiune ridicată.

58

Care dintre următoarele cauze provoacă sulfatarea bateriei de acumulatori ?

a) legăturile bateriei de acumulatori sunt slabe sau rupte;

b) nivelul scăzut al electrolitului din bateria de acumulatori;

c) bornele bateriei de acumulatori sunt oxidate.

59

Rateurile în galeriile de admisie şi evacuare se produc din cauza :

a) supraîncălzirii motorului;

b) supraturării motorului;

c) jocului prea mic dintre culbutori şi supape.

60

Care dintre următoarele cauze provoacă la efectuarea unui viraj lovituri puternice la volanul unui autovehicul prevăzut cu sistem de direcţie cu servomecanism hidraulic ?

a) pătrunderea aerului în instalaţia hidraulică;

b) articulaţiile neunse;

c) unghiul de convergenţă dereglat.

raspunsuri corecte:

1 - c

31 – a
2 - c 32 – c
3 – c 33 – b
4 – a 34 – a
5 – b 35 – c
6 – a 36 – a
7 – c 37 – c
8 – a 38 – c
9 – c 39 – c
10 – a 40 – c
11 – a 41 – b
12 – b 42 – c
13 – c 43 – c
14 – b 44 – c
15 – b 45 – b
16 – c 46 – b
17 – a 47 – a
18 – b 48 – c
19 – a 49 – b
20 – a 50 – c
21 – b 51 – a
22 – c 52 – c
23 – c 53 – c
24 – b 54 – c
25 – a 55 – b
26 – a 56 – b
27 – c 57 – a
28 – b 58 – b
29 – b 59 – c
30 – b 60 – a